Πάπια

ελληνικης και ιταλικής εκτροφής

papia

Πάπια

Φρέσκιες πάπιες ελληνικής εκτροφής, καθώς και εξαιρετικής ποιότητας ιταλικής εκτροφής και προέλευσης.