Λαιμος Χοιρινος

απο εκλεκτα χοιρινα γαλακτος ελληνικα

Λαιμος Χοιρινος